• 0173 - 826 00
  • info@vattenfallgymnasiet.se

Utbildningar

Vi på Vattenfallgymnasiet vill att du ska få de bästa förutsättningarna för dina studier, som tar dig vidare till arbetsliv eller andra studier. Hos oss kan du läsa kurser från ett stort kursutbud som ger dig behörighet till de flesta utbildningarna på högskola/universitet.

Med Teknikprogrammet inriktning Teknikvetenskap har vi skapat ett förslag till kurspaket som ger dig möjlighet att läsa många olika kurser för att bredda eller fördjupa kunskaperna i naturvetenskap, samhällskunskap och teknik.

Vi har för avsikt att även ge naturvetenskapligt program inriktning naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle. Tillståndsprocessen för detta program är ej klar. Svar väntas under första halvåret 2020.

De program och inriktningar som Vattenfallgymnasiet kommer att starta HT 2020 är:

Teknikprogrammet

  • Inriktningen produktionsteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Den ska behandla automation och hur produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika områden.
  • Inriktningen teknikvetenskap ska ge kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Vattenfallgymnasiet har även för avsikt att anordna det fjärde året på Teknikprogrammet. Det fjärde året är ett yrkesinriktat påbyggnadsår på Teknikprogrammet. På Vattenfallgymnasiet har det fjärde året ett fokus på elproduktion.

Se Skolverkets webbplats för mer information om de olika programmen och dess inriktningar.

Presentation innehållande programstruktur och kursutbud.