• 0173 - 826 00
 • info@vattenfallgymnasiet.se

Utbildningar

De program och inriktningar som Vattenfallgymnasiet har sökt tillstånd för är:

 • Naturvetenskapsprogrammet
  • Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.
  • Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.
 • Teknikprogrammet
  • Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.
  • Inriktningen produktionsteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Den ska behandla automation och hur produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika områden.
  • Inriktningen teknikvetenskap ska ge kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Vattenfallgymnasiet har även för avsikt att anordna det fjärde året på Teknikprogrammet. Det fjärde året är ett yrkesinriktat påbyggnadsår på Teknikprogrammet. På Vattenfallgymnasiet har det fjärde året ett fokus på elproduktion.

Se Skolverkets webbplats för mer information om de olika programmen och dess inriktningar.