• 0173 - 826 00
  • info@vattenfallgymnasiet.se

Välkommen

Under förutsättning att erforderliga beslut tas planerar Vattenfallgymnasiet att starta sina utbildningar i Forsmarks bruk i Östhammar till höstterminen 2020. Skolan kommer att rikta sig till elever från hela landet, med ett elevboende i anslutning till skolan i den vackra bruksmiljön. Vi kommer att erbjuda utbildning av hög klass med energiprofil inklusive ett fjärde yrkesinriktat år på teknikprogrammet. 

Vattenfallgymnasiet tar över verksamhet, traditioner och erfarenhet från Forsmarks skola som verkat sedan 1987.

Gamla Prästgården är en av skolans lokaler i det vackra Forsmarks bruk.